wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zwroty
Kontakt
 • AlMelle Dorota Rogalska

  NIP: 795-155-53-79
 • E-mail:sklep@almelle.pl
 • Telefon728-842-905
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 18.00, w soboty 09.00 - 15.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Zwroty

ZWROTY

 

USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW

 
 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru.
 2. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę “AlMelle” Dorota Rogalska, ul. Roberta Kocha 29B, 95-080 Tuszyn, telefon: +48 737486693, e-mail: sklep@almelle.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).
 3. Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy przesyłki do Państwa.
 5. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat.
 6. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru.
 7. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
 8. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.


ZWROTY PŁATNOŚCI

 
 1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.


USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW

 
 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.almelle.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).


REKLAMACJE

 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@almelle.pl.
 2. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 3. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
  • uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, innych elementów, itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa;
  • uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
  • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Przejdź do strony głównej