wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
 • AlMelle Dorota Rogalska

  NIP: 795-155-53-79
 • E-mail:sklep@almelle.pl
 • Telefon728-842-905
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 18.00, w soboty 09.00 - 15.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Definicje

 • Administrator – oznacza “AlMelle” Dorota Rogalska ul. Roberta Kocha 29 B, 95-080 Tuszyn, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://almelle.pl.
 • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego AlMelle, określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony https://almelle.pl.
 
 1. Postanowienia ogólne

            Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Rogalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „AlMelle”, ul. Ks. J. Popiełuszki 39/2, 94-053 Łódź
 2. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy AlMelle prowadzony pod adresem https://almelle.pl (dalej zwanym Serwisem) przez firmę “AlMelle” Dorota Rogalska (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).
 3. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania. Wszystkie transakcje przeprowadzane w sieci odbywają się za pomocą bezpiecznych procedur płatności, a poufne szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio, w zaszyfrowanej formie (SSL) do odpowiedniej instytucji bankowej.
 4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo kierować na adres: sklep@almelle.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w sekcji „kontakt”.
 6. Administrator ma prawo dokonać zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej.
 

II Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 3.2. jest konieczne do zawarcia z AlMelle umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W celu dokonania transakcji zakupu towaru w sklepie AlMelle koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy) numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące formy płatności oraz numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienie od umowy).
 3. Dane wskazane w punkcie II ppkt. 2 są przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w punkcie II ppkt. 2  jest wykonanie umowy sprzedaży, o której mowa w punkcie III ppkt 1
 5. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 6. Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email.
 7. Dane wskazane w pkt II ppkt 4 -5 są przetwarzane w celach wskazanych w punkcie III ppkt 1 – d., a ich przetwarzanie służy dostosowaniu asortymentu Sklepu do preferencji użytkowników.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w pkt II ppkt 4-5 jest zgoda wyrażona poprzez korzystanie z Serwisu (Sklepu Internetowego AlMelle prowadzonego pod adresem https://almelle.pl)
 9. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.
 10. Jedynie za odrębną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 12. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie Administratorowi i jego upoważnionym współpracownikom.
 13. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.
 15. W razie stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 16. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.
 17. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie AlMelle i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep internetowy AlMelle ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym (np. firmie kurierskiej), mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia.
 

III Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności:
 1. a) przesyłania za ich zgodą newslettera, umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym:
 2. b) umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem Administratorem, a także
 3. c) w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym: w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także
 4. d) w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie ich do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – przetwarzanie tych danych ma za zadanie dostosowanie asortymentu Sklepu do preferencji użytkowników.
 1. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w Umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.
 2. Poza podmiotami wskazanymi w punkcie III ppkt 2, Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.


IV Marketing Sklepu Internetowego

 1. W trakcie wykonywania Umowy Użytkownik będzie otrzymywać od AlMelle wiadomości email dotyczące wykonania Umowy. AlMelle dopuszcza również możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w sytuacji gdy okaże się to niezbędne w celu należytego wywiązania się z zawartej Umowy.
 2. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep Internetowy AlMelle. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

 

V Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik ma prawo podglądu i edycji treści jego danych w zakresie ich poprawiania, zmiany oraz usuwania z bazy danych Administratora.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia Użytkownik winien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję z danymi Użytkownika. Ponadto w celu zmiany poprawienia lub usunięcia danych osobowych Użytkownik może również wysłać Administratorowi z adresu e-mail wskazanego w formularzu Rejestracji na adres poczty elektronicznej sklep@almelle.pl odpowiednią prośbę.
 3. Użytkownik ma możliwość odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (newsletter). W tym celu konieczne jest wysłanie informacji na adres e-mail sklep@almelle.pl.


Polityka dotycząca “cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie Polityka cookies.

Przejdź do strony głównej